กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายพยอง การกล้า หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ จำนวน 5 นาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย จิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขตตรวจราชการที่ 14 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายพุฒิพงศ์...