โครงการ “หิ้วปิ่นโตไปจั่งหัน ฟังเทศน์วันพระ” ส่วนอำนวยการทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุหนองบัว วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563