ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19